Utemiljö

När man har dränerat blir ofta marken runtomkring förstörd. Många passar då på att göra sin utemiljö fin som att jämna ut gräsmatta eller bli av med oönskade träd. Vi tar oss ann större projekt till mindre arbeten i er trädgård eller på er innergård. Detta kan innefatta anläggning av lek- & träningsutrustning, plantering, plattsättning, etc. Vi jobbar mot både mot privata aktörer liksom föreningar & företag så ta kontakt med oss oavsett tanke så ska vi se hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.